Tongasoa ato amin'ny Fikambanana Nazarena Madagasikara

Fanofanana tamin'y Fandrosoana


Miarhaba anareo tonga manokatra sy mamaky ity pejy ity izahay mpikambanana Nazarena-Madagasikara !
 Ny fikambanana Nazarena niforina aoamin'ny tanàna kely antsoina hoe Aboalimena, kaomine iray ao anatinini distrakan'Belo/Tsiribihina, faritry ny Menabe
.

Notanterahina ny 15 oktobra teo tao Aboalimena ny fivoriamben’ny Fikambanana Nazarena. Nohavaozina ny biraon’ny fikambanana :

  • Filoha : Haidaraly dit Dera
  • Filoha Lefitra :  Hoanaky Berthin, Boto Kely, Rosa

Miarahaba antsika amin'ity birao vaovao ity

Dera Haidaraly, filohan’ny fikambanana Nazarena

ary Talen’ny CFPANA


Talen'ny Toeram Piofanana Ara-Kasa Fiompina sy Fambolena Aboalimena

[email protected]
+261 34 11 730 66

Grâce à notre expérience, notre sérieux et notre approche orientée résultat, nous avons eu la chance de travailler avec de nombreux clients d'exception.

Nous ne nous ennuyons jamais une seule minute. Quand nous ne sommes pas en train de nous démener pour obtenir les résultats souhaités par nos clients, nous nous concentrons sur d'autres projets qui nous permettent d'explorer de nouveaux concepts et des idées innovantes.

FANDRAISANA MPIANATRA !

zatovolahy sy zatovovavy
taom pianarana 2023-2024 !

Ity sekoly ity, izay nisokatra tamin’ny taona roa ambin’y folo y roa arivo, dia efa nanofana tanora maro avy any Aboalimena momba ny teknika fambolena sy fiompiana, ary mpianatra efa ho dimampolo no nanaraka fianarana iray na telo taona ary nahazo diplaoma. 
Ny CFPANA dia toeram-pampianarana matihanina tsy miankina natao ho an'ny tanora ambanivohitra.
Misokatra ho an’ny fanofanana olon-dehibe ihany koa !
Ny sekolim-pambolena CFPANA dia orinasa sosialy, izay tsy mila tombony.